Հայ կամավորները 1915-16թթ. /historyarmenia.org/

Page 1 of 4 1234 LastLast
Ալբոմը տպագրվել է 1916թ., Թիֆլիսում: Գրքում տեղ են գտել այնպիսի հայտնի հայ զինվորականների նկարները, ինչպիսիք են Անդրանիկը, Դրոն, Սմբատը, Գայը, Քեռին և շատ ուրիշներ:

Աղբյուր՝ www.historyarmenia.org
 1. Դեպի Վան
 2. 75-ամյա կամավոր Դարալագյազցի Տեր-Գրիգորը մտնում է Վան՝ կամավորների գնդի հետ
 3. Գեներալ Նիկոլաևն իր շտաբով, Արամի, Վարդանի, Դրոյի, Խեչոյի և սրանց ընկերների հետ Վանում
 4. Արամ — Վանի հերոսը
 5. Թնդանոթներ, որոնց վերցրել են վանեցիները թուրքերից մինչև ռուս զորքի գալը
 6. Ուսանող կամ աշակերտ կամավորները
 7. Ուսանող կամ աշակերտ կամավորները
 8. Ուսանող կամ աշակերտ կամավորները
 9. Մանկահասակ կամավորներ
 10. Մանկահասակ կամավորներ
 11. Մանկահասակ կամավորներ
 12. Մանկահասակ կամավորներ
 13. Մանկահասակ կամավորներ
 14. Ա. Ղուկասյան
 15. Շախատունի
 16. Հ. Բժշկյան
 17. բժիշկ Ստեփանյան
 18. Նժդեհ
 19. Շերամ
 20. կապիտան Հովսեփյան
 21. Տեր-Պողոսյան
 22. Հ. Մելքումյան
 23. Հայ կամավորների զինվորական նվագախումբը
 24. Գ. Ղազարյան
 25. Ա. Հարությունյան
Showing photos 1 to 25 of 95
Page 1 of 4 1234 LastLast