PDA

View Full Version : Поэтические переводы шедевров армянской поэзииBagirka
10-02-2008, 01:15 PM
Если есть желание видеть перевод какого-либо армянского стихотворения на русский язык - с соблюдением размеров, смысла и рифмы - я к Вашим услугам! :)

Bagirka
10-02-2008, 01:15 PM
Ованнес Туманян

Ժպտուն աչքեր

Դու մի՛ հավատա ժըպտուն աչքերին.
Շատ անգամ նըրանք ծաղիկներ են վառ,
Բուսած կորըստյան անդունդի ծայրին,
Միամիտ մարդկանց քարշելու համար։

Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած՝
երվեց մի անգամ ժըպտուն աչքերի,
Ու որքա՜ն տանջվեց, տառապեց խաբված,
Ու որքա՜ն սըրտում գանգատներ ունի...

Դու շատ մի՛ խաբվիր ժըպտուն աչքերից.
Շատ անգամ նըրանք ծաղիկներ են վառ,
Ծըլում են սըրտի ավերակներից,
Տըխուր հատակը ծածկելու համար։

Ահա պոետն էլ՝ տառապած մի մարդ,
Որ սրտում այնքան գանգատներ ունի,
Բայց հաճախ այնպես ժըպտում է զըվարթ,
Ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

1894

Глазам озорным – нет веры не зря! -
Как часто они - подобно цветам, -
Над бездной потерь - цветеньем горя
Погибель сулят - доверчивым нам.

Поэта я знал, - который сгорел
В манящем огне - очерй озорных,
И много страдал, - и много терпел,
И столько обид - познал через них.

На взгляд озорной - польстишся ли ты?
Ведь часто он есть - лишь яркий ковер,
Покрывший едва - осколки мечты,
Цветами сокрыв - безрадостный взор.

Тот самый поэт, - печальный герой,
В пропащей душе – обиды храня,
Так радостен он - в беседах со мной,
Что кажется, он – счастливей меня.

Bagirka
10-02-2008, 01:16 PM
Ованнес Туманян

Դու քո ճամփեն

Դու քո ճամփեն գնա, քույրիկ,
Եվ թող լինի նա պայծառ:
Ինձ մի ժպտա, ինձ մի սիրիր,
Ես ընկեր չեմ քեզ համար։

Ելած կյանքի ամեն ճամփից,
Կարոտներով անմեկին,
Ագահ, անվերջ ու անհանգիստ
Թափառում է իմ հոգին։

Մի ձեռք չկա, մի գիրկ չկա`
Պահի նրան իրեն մեջ,
Խենթ, խելագար գնում է նա
Ձգտումներովն իր անվերջ։

Եվ ով գիտի` դեռևս անմեղ
Քանի հոգի կտանջի,
Եվ ով գիտի` ինչ մութ, ահեղ
Անապատում կհանգչի…

Դու քո ճամփեն գնա, քույրիկ,
Եվ երբ լինենք մենք հեռու,
Աղոթք արա, որ մյուս անգամ
Չհանդիպենք իրարու։

Ступай, сестра, путем своим,
Ты видишь этот лучик?
Тобой обласкан и любим -
Тебе я не попутчик!

Все тропы жизни исходив, -
Свободы и метаний,
Не вижу я конца пути
Души моей скитаний.

И не нашлось на свете рук,
Чтобы объятьем прочным
Остановить безумный круг
Души моей порочной.

Сколь чистых душ я погублю
В скитаньях беспросветных?
В который час, в каком краю
Найду приют последний?

Ступай, - дороги наши врозь,
А в далеке далеком -
Молись, чтоб нам не довелось
Столкнуться ненароком...

Bagirka
10-02-2008, 01:17 PM
Егише Чаренц

ТАГ АНДЗНАКАН

Տաղ անձնական

Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով
Եվ Կարինե Քոթանճյանին անգամ չասած մնաս բարով-
Ա՜նց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարհով:

Անց եմ կենում, շուրջս- մարդիկ , շուրջս դեմքեր հազա՜ր-հազա՜ր.
Շուրջս աշխարհն է աղմկում, մարդկային կյանքն անհավասար.
Եվ ո՞վ կասի՝ ինչո՞ւ ես դու, և ով կասի, թե ո՞ւր հասար,-
Դեմքերը, ախ, բութ են այնպես՝ կարծես շինված են տապարով:

Գորշ, տաղտկալի ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի.
Ինչ-որ մեկի սրտում բացված- վերք է կարծես այս կյանքը մի.
Եվ ո՞ւմ համար- էլ ո՞ւմ համար կարոտակեզ երգե հիմի
Սիրտս՝ լցված տարիների սեղմ արճիճով ու կապարով:

Բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհը այս խնդա, ցնդի-
Ես- հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյան վտարանդի՜
Դեպի երկինք պիտի գնամ, դեպի եզերքը Ամենտի-
Իմ բարձր, հին ու աստղային երազների ճանապարհով...

Ու էլ ամե'ն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում.
Պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ՝ ա'չքս հեռուն.
Թե Կարինե Քոթանճյանին տեսնեք Կարսի փողոցներում-
Ասե'ք նրան՝ Չարենցն ասավ- մնաս բարո՜վ, մնաս բարո՜վ...


Покинут Карс, где у реки - мой старый дом, родимый кров.
Покинув Карс, - его сады, лазурь небес, печаль отцов,
Любмиой не успев сказать последних слов, прощальных слов -
Бреду по улицам чужих, едва знакомых городов.

Брожу один. Кругом - толпа, и много тысяч лиц вокруг.
И суетится бренный мир; людская жизнь - извечный круг.
Никто не знает, кто ты есть. Никто не спросит: враг ли, друг?
Ах, лица эти так пусты - работа грубых топоров.

Жизнь - словно песня, что тоску больную петь не устает,
Жизнь - словно рана, что увы, едва ль на сердце заживет.
И не жалеет ни о чем, и ни о ком уж не поет
Моя душа: в ней ран свинец, в ней - груз растраченных годов

И ошалело вкруг меня мир бренный суетится - пусть!
А я - устал. Безумен я. Изгнанник вечный - удалюсь
На небеса! На небеса! На край Вселенной устремлюсь
Дорогой млечною своих прекрасных, давних, звездных снов.

И каждый грех отпущен мне. И сердце спит, покоен будь.
Я удаляюсь навсегда в свой безвозвратно дальний путь.
Но если в Карсе невзначай её ты встретишь где-нибудь,
То от Чаренца передай: прощай навечно и забудь.

Bagirka
10-02-2008, 01:18 PM
Егише Чаренц

ЛУСАМПОПИ ПЕС АХЧИК.

Լուսամփոփի պես աղջիկ

Լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով
Թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի
Կապուջտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով
Լուսամփոփի պես աղջիկ...........

Ես ինչ անեմ, ինչ անեմ որ չմեռնի իմ հոգին
Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում
Ես ինչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն
Որ չցնդի չմարի իմ հոգու հերուն.......

Լուսամփոփի պես աղջիկ աստվացծամոր աչքերով
Թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի
Կապուջտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով
Լուսամփոփի պես աղջիկ...........

Мне лампадкой зажжена, дева с Образом в глазах,
И болезненно-нежна, словно чрево грез моих,
Синевой прозрачных дум – ублажительно проста, -
Дева с Образом в глазах...

Подскажи мне, как не пасть, не увязнуть в бытии,
Мне свою постичь бы суть в этих ангельских глазах,
Мне сберечь бы в трех цветах эту радугу души,
Чтоб навечно сохранить светлый путь ее...

Мне лампадкой зажжена, дева с Образом в глазах,
И болезненно-нежна, словно чрево грез моих,
Синевой прозрачных дум – ублажительно проста, -
Дева с Образом в глазах...

Lika_Balika
12-26-2008, 02:47 PM
Мне ооочень понравились твои переводы, Багира, давай еще :)

Bagirka
12-30-2008, 03:23 AM
Помещай армянский текст - сделаю перевод. :)

antuni
09-10-2009, 12:51 PM
Я особой скромностью не отличаюсь, переведи мой вот этот шедевр

Մատանեմատի համեստ զարդը քո
Քեզ շո՜ւք է տալիս, իսկ ինձ՝ տառապանք.
Ո՞վ է ծվարել շվաքիդ ներքո,
Ո՞ւմ ես պարգևում քաղցր հառաչանք:


Քո չքնաղ տեսքին աչքերս են կարոտ,
Քայլքդ՝ հայացքիս նշում է ուղի.
Ժպիտդ՝ ամոթխած, ազդրերդ՝ անամոթ,
Կրծքերդ՝ ասես զույգ ժիր պարուհի:


Ըմբոշխնե՛լ կուզեմ շրթերդ մեղրե,
Լափե՛լ աչքերիդ կիրքը անսքող,
Կուզեմ... Բայց ավա՜ղ, ճամփես է կտրել
Մատանեմատի համեստ զարդը քո...

Bagirka
02-17-2011, 03:12 AM
Тысяча извинений, что до сих пор Ваш заказ оставался невыполненным, - но я каким-то странным образом не знала о его существовании, - пока добрые люди не сообщили! :icon_redface: Обещаю в ближайшее время перевод (и очень надеюсь, что вы его увидите несмотря на то, что и сами давно сюда не заходили).....:coool:

Bagirka
02-17-2011, 03:24 AM
В общем, я некоторые слова не поняла, и лишь по контексту определила их смысл, но вообще, одухотворение довольно красивое, - спасибо за удовольствие. Перевод следует ниже. :)))


На твоей руке - больно видеть мне
Роскошью любви – брачное кольцо.
Кто взлетел с тобой – как в волшебном сне?
Кто глядит в твое – милое лицо?

Я в тоске немой – без красы твоей,
Робкие глаза – и бесстыжий жест,
Поступь дивная – сколько страсти в ней, -
И в движенье грудь - танцем двух невест.

Я бы мед вкушал – прямо с уст твоих,
И тонул в плену трепетных очей,
Но преградой мне – в грезах золотых -
Брачное кольцо – на руке твоей.

Bagirka
02-15-2015, 11:11 PM
Девушка, написавшая мне это ЛС, - я не нашла опции ответить Вам в привате, давно не заходила сюда, и давнишнее письмо обнаружила только сегодня. Попробую выполнить ВАшу просьбу, надеюсь, обнаружите. Перевела как смогла за эти полчасика, - обратите внимания, первый и последний куплеты, которые в оригинале идентичны, я в переводе сделала чуть разнымии - можете выбрать вариант, который больше понравится.


Zdravstvuite, ya prochla vashi perevodi, mne ochen ponravilos, na forume bilo predlojenie perevesti stixotvorenie... ya potom ne nashla etot forum chtob zakinut tuda, mne ochen nravitsa stixotvorenie ԵՍ ԱՅՆ ԵՄ ԵՂԵԼ, i ochen xochetsa prochest ego perevod, esli vi perevodite seichas, spasibo za vnimanie...

ԵՍ ԱՅՆ ԵՄ ԵՂԵԼ
Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,
Չեմ հասել երբեք քո որոնածին,
Քո որոնածը աննյութեղեն էր,
Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,
Իմացիր որ էլ երեսով չտաս,
Հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ,
Որ դու աշխարում նեղություն չզգաս:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,
Լռել եմ, տարել, ներել, համբերել...
Եվ թե պատահմամբ ճանփաս շեղել եմ,
Քայլերս դարձյալ քեզ մոտ են բերել:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,
Չեմ հասել երբեք քո որոնածին.
Քո որոնածը աննյութեղեն էր,
Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:


Прошу:

Я тем был всегда...

Я тем был всегда, - чем был от рожденья,
Не мог я украсить мечты твоей сон.
Фантазий твоих - я не стал воплощеньем,
Из плоти я бреной - от праха рожден.

Я тем был всегда, чем был от рожденья,
И ты меня в этом - не упрекни:
Со дня нашей встречи - терпел я лишенья,
Чтоб были беспечными все твои дни.

Я тем был всегда, чем был от рожденья,
Выдерживал молча, терпел и прощал.
И даже случайно - сменив направленье, -
Мой путь неизменно к тебе возвращал.

Я тем был всегда, - чем был от рожденья,
Не мог я украсить мечты твоей сон.
Мечта твоя - воздух, эфир, упоенье,
А я - плоть и кровь, - я от праха рожден.